16.3 C
Manchester
กันยายน 25, 2023
Image default
โบรกเกอร์ Exness

มาร์จิ้นและเลเวอเรจ

ที่ Exness คุณเลือกใช้ระดับเลเวอเรจที่เหมาะกับคุณได้ มาร์จิ้นและเลเวอเรจสัมพันธ์กันและเปลี่ยนแปลงตามระดับอิควิตี้ในบัญชี นอกจากนี้เลเวอเรจและมาร์จิ้นก็ยังเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งช่วงที่มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจต่างๆ เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักการของมาร์จิ้นและเลเวอเรจ

ความสัมพันธ์ระหว่างมาร์จิ้น เลเวอเรจ และอิควิตี้

คำนวณเลเวอเรจสูงสุดและข้อกำหนดมาร์จิ้นได้ง่ายๆ ตอนนี้ โดยลากวงกลมสีเหลืองไปตามจำนวนอิควิตี้ที่มีอยู่ขณะนี้ในบัญชี คุณก็จะทราบมาร์จิ้นและระดับเลเวอเรจสูงสุดที่จะเลือกใช้ได้

การเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นมีผลใช้กับบัญชีประเภทใดบ้าง

กฏข้อกำหนดมาร์จิ้นจะมีผลบังคับใช้กับบัญชี Standard, Raw Spread, Pro, Zero และ Standard Cent ทั้งบัญชีซื้อขายจริงและบัญชีทดลอง

สถานะที่เปิดในช่วงที่มีการปรับเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้น เช่น ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เมื่อตลาดเปิดอีกครั้ง สถานะเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ภายใน 2 ชั่วโมงหลังตลาดเปิด (วันอาทิตย์เวลา 23.00 น. ตามเวลา GMT) สถานะที่เปิดในช่วงที่มีการปรับข้อกำหนดมาร์จิ้นขึ้น จะต้องนำมาคำนวณมาร์จิ้นใหม่ตามจำนวนเงินทุนในบัญชีและระดับเลเวอเรจที่ลูกค้าเลือก

การปิดคำสั่ง hedged ในช่วงที่มีการปรับข้อกำหนดมาร์จิ้นขึ้น จะส่งผลอย่างไร

การปิดคำสั่ง hedged ในช่วงที่มีการปรับข้อกำหนดมาร์จิ้นขึ้น จะทำให้คู่ของคำสั่งที่ปิดไปนั้นถูก unhedged (เนื่องจากไม่มีคำสั่งตรงกันข้าม) และมีสถานะเป็นเหมือนคำสั่งที่เปิดขึ้นใหม่ มาร์จิ้นของคำสั่งนี้จึงต้องคำนวณตามข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น และเฉลี่ยมาร์จิ้นที่คำนวณใหม่ไปตามสัดส่วนให้แก่ทุกสถานะที่เปิดอยู่ในเครื่องมือการซื้อขายที่ทำ hedging นั้น

ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีการปรับข้อกำหนดมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นนั้น เริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาใด

ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับสถานะที่เปิดใหม่จะคำนวณโดยใช้เลเวอเรจสูงสุดไม่เกิน 1:200 โดยจะเริ่มใช้วันศุกร์เวลา 19.00 น. ตามเวลา GMT (สามชั่วโมงก่อนตลาดฟอเร็กซ์ปิด) จนถึงวันอาทิตย์เวลา 23.00 น. GMT (สองชั่วโมงหลังตลาดเปิด)

ทำไมจึงต้องเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว

การประกาศข่าวเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างมากในตลาดและเกิดช่องว่างของราคาได้ อย่างที่ทราบกันดีว่าการใช้เลเวอเรจสูงในช่วงที่ตลาดผันผวนมาก ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมาก เพราะราคาตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างฉับพลันอาจทำให้ขาดทุนได้ เราจึงกำหนดให้ใช้เลเวอเรจได้ไม่เกิน 1:200 ในช่วงเวลาประกาศข่าว เลเวอเรจนี้จะใช้ในการคำนวณข้อกำหนดมาร์จิ้นของทุกสถานะที่เปิดใหม่ในเครื่องมือการซื้อขายที่ได้รับผลกระทบจากข่าวนั้น

หากมีการประกาศข่าวหลายข่าวในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน จะมีกฎการใช้เลเวอเรจและมาร์จิ้นอย่างไร

หากเวลาประกาศข่าวที่ส่งผลกระทบต่อมาร์จิ้นของครื่องมือทางการเงินนั้นๆ ห่างกันน้อยกว่า 15 นาที เราจะรวมช่วงเวลาดังกล่าวให้เป็นช่วงเวลาเดียวต่อเนื่องกัน และจะส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมาร์จิ้นให้คุณทราบภายในแพลตฟอร์มการซื้อขาย

กฎของมาร์จิ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างกันอย่างไร

กฎการปรับมาร์จิ้นจะใช้กับการซื้อขายทั้งหมดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เครื่องมือทางการเงินทุกเครื่องมือจะใช้เลเวอเรจสูงสุดได้ไม่เกิน 1:200 ในช่วงดังกล่าว (ยกเว้นคู่สกุลเงินเกิดใหม่ Cryptocurrency พลังงาน หุ้น ดัชนี รวมไปถึงแพลทินัม และแพลเลเดียม ซึ่งจะมีข้อกำหนดมาร์จิ้นคงที่) สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ กฎการปรับมาร์จิ้นนี้จะมีผลบังคับใช้กับเครื่องมือการซื้อขายบางประเภท และในบางตลาดเท่านั้น

เลเวอเรจสูงสุดที่ใช้งานใน MetaTrader 5 ได้มีอัตราส่วนเท่าใด

เลเวอเรจสูงสุดที่บัญชีทุกประเภทใน MetaTrader 5 ใช้งานได้คือ 1:2000

ข้อกำหนดมาร์จิ้น

ก่อนถึงเวลาการประกาศข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ 15 นาที และหลังจากประกาศไปแล้ว 5 นาที ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับการเปิดสถานะใหม่ของเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เผยแพร่จะถูกคำนวณโดยใช้เลเวอเรจสูงสุด 1:200 ซึ่งหลังจากช่วงเวลานี้ มาร์จิ้นสำหรับสถานะเหล่านี้จะถูกคำนวณใหม่ตามเงินทุนในบัญชีของคุณและเลเวอเรจที่ได้เลือกไว้ ตั้งแต่เวลา 19:00 น. GMT+0 ของวันศุกร์ ถึงเวลา 23:00 น. GMT+0 ของวันอาทิตย์ โดยข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับสถานะใหม่ที่เพิ่งเปิดจะคำนวณโดยยึดตามเลเวอเรจสูงสุดที่ 1:200

ข้อกำหนดมาร์จิ้นแบบคงที่

เครื่องมือทางการเงินบางเครื่องมือมีข้อกำหนดมาร์จิ้นแบบคงที่ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เลเวอเรจเท่าไรก็ตาม และเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้อยู่ภายใต้กลุ่มเครื่องมือคู่เกิดใหม่ Crypto พลังงาน หุ้น และดัชนีในตารางด้านบน ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับแพลตินั่มและแพลเลเดียมก็มีค่าคงที่เช่นกัน

ระดับช่องว่างราคา

  • Exness เข้าใจความรู้สึกของคุณเมื่อคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าตกอยู่ในช่องว่างของราคา ดังนั้นเราขอรับประกันว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่คลาดเคลื่อนอย่างแน่นอนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงหลังจากเปิดการซื้อขายด้วยเครื่องมือทางการเงิน อย่างไรก็ตาม หากคำสั่งซื้อขายของคุณตรงตามหลักเกณฑ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ เราจะส่งการดำเนินการที่โควตราคาแรกในตลาดหลังช่องว่างของราคานั้น:
  • หากคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าของคุณได้รับการดำเนินการในสภาวะตลาดที่ไม่ปกติ เช่น ช่วงที่สภาพคล่องต่ำหรือมีความผันผวนสูง
  • หากคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าของคุณตกอยู่ในช่องว่างของราคา แต่ความแตกต่างของปิ๊ประหว่างโควตราคาแรกในตลาด (หลังช่องว่างของราคา) และราคาของคำสั่งซื้อขายที่ส่งคำขอไว้มีค่าเท่ากับ หรือสูงกว่าจำนวนจุด (มูลค่าระดับช่องว่างราคา) สำหรับเครื่องมือทางการเงินนั้น ๆ

Related posts

วิธีการติดตั้งระบบเทรดอัตโนมัติ

admin